اطلاعیه

29آوریل
اطلاعیه شماره ۵

اطلاعیه شماره ۵

پنجمین اطلاعیه شورای وحدت و ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی خراسان رضوی صادر شد

29آوریل
اطلاعیه شماره 4

اطلاعیه شماره 4

چهارمین اطلاعیه شورای وحدت و ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی استان خراسان رضوی

29آوریل
اطلاعیه شماره3

اطلاعیه شماره3

سومین اطلاعیه شورای وحدت و ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی خراسان رضوی

29آوریل
اطلاعیه شماره2

اطلاعیه شماره2

دومین اطلاعیه شورای وحدت و ائتلاف نیروهای انقلاب در استان خراسان رضوی در خصوص فرآیند بررسی سوابق نامزدها و معرفی فهرست نهایی و حمایت از آنها

29آوریل
اطلاعیه شماره 1

اطلاعیه شماره 1

اولین اطلاعیه شورای وحدت و ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی استان خراسان رضوی