جریان نیروهای انقلاب باید از خود در مقابل بی اخلاقی های دفاع کنند/ ما رغیب هستیم اما دشمن نیستیم

جریان نیروهای انقلاب باید از خود در مقابل بی اخلاقی های دفاع کنند/ ما رغیب هستیم اما دشمن نیستیم

کاندیدا منتخب شورای وحدت ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی خراسان رضوی گفت: جریان نیروهای انقلاب باید از خود دفاع کنند در برابر بی‌اخلاقی‌ها و به صورت شفاف و اثباتی در این حوزه ورود پیدا کند و کار ارزشمندی که اتفاق افتاده است را پیش ببرد.

عدم مسئله شناسی درست مانع دیده شدن فعالیت شهرداری است

عدم مسئله شناسی درست مانع دیده شدن فعالیت شهرداری است

به گزارش ستاد خبری شورای وحدت ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی ایمان فرهمند اظهار کرد: یکی از مشکلی که در حوزه مدیریت شهری همیشه با آن مواجهه بودیم عدم ورود متخصصین مدیریت شهری به سطوح  کلان مدیریتی شهر است به خصوص در شورای اسلامی شهر که جایست که سیاست‌های کلان شهر تدوین، بودجه‌ها جهت دهی می‌شود […]

حل مشکل مسکن جوان یکی از برنامه های ما در شورای ششم شهر مشهد است

حل مشکل مسکن جوان یکی از برنامه های ما در شورای ششم شهر مشهد است

کاندیدا منتخب شورای وحدت ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی خراسان رضوی برای ششمین دوره شورای شهر مشهد گفت: برنامه داریم کار کینم جوانان را برای دوسال اول زندگی مشکل مسکن نداشته باشند.

اطلاعیه شماره ۵

اطلاعیه شماره ۵

ادامه نوشته

آخرین مطالب

باید عرصه را برای حضور جوانان دهه ۶۰ و ۷۰ باز کرد

باید عرصه را برای حضور جوانان دهه ۶۰ و ۷۰ باز کرد

نامزد احتمالی لیست شورای وحدت ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی خراسان رضوی گفت: باید عرصه را برای حضور جوانان دهه 60 و 70 باز کرد.

تخصص محوری مانع سهم خواهی گروها می‌شود

تخصص محوری مانع سهم خواهی گروها می‌شود

هاشم دائمی در گفتگو با خبرنگار ستاد خبری شورای ائتلاف وحدت نیروهای انقلاب اسلامی خراسان رضوی اظهار کرد: شورای شهر آینده باید تصمیات خود را براساس خرد جمعی بگیرد بنابراین کسانی که متخصص با تجربه باید وارد شورا شوند.وی افزود: این حرکت شورای وحدت ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی خراسان رضوی که اساس آن انقلابی و […]

استفاده از جامعه نخبگانی باید در اولویت‌های اول شورای شهر آینده باشد

استفاده از جامعه نخبگانی باید در اولویت‌های اول شورای شهر آینده باشد

نامزد احتمالی لیست شورای وحدت ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی خراسان رضوی گفت: استفاده از جامعه نخبگانی باید در اولویت‌های اول شورای شهر آینده باشد.

مشهد نیازمند تصویب طرح‌ها و بودجه‌های ملی است

مشهد نیازمند تصویب طرح‌ها و بودجه‌های ملی است

نامزد احتمالی لیست شورای وحدت ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی خراسان رضوی گفت: مشکلات مشهد باید ملی حل شود که این نیاز به بودجه ملی و طرح های ملی است.

انتخاب کاندیدا از بین متخصصان انقلابی ابتکار کم نظیر شورای وحدت ائتلاف

انتخاب کاندیدا از بین متخصصان انقلابی ابتکار کم نظیر شورای وحدت ائتلاف

نامزد احتمالی لیست شورای وحدت ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی خراسان رضوی گفت: انتخاب کاندیدا از بین متخصصان انقلابی ابتکار کم نظیر شورای وحدت ائتلاف است.

شورای وحدت ائتلاف نیروهای انقلابی با یک تفکرمتخصص محور وارد عرصه انتخابات شده‌اند

شورای وحدت ائتلاف نیروهای انقلابی با یک تفکرمتخصص محور وارد عرصه انتخابات شده‌اند

نامزد احتمالی لیست شورای وحدت ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی خراسان رضوی گفت: شورای وحدت ائتلاف نیروهای انقلابی خراسان رضوی با یک تفکرمتخصص محور وارد عرصه انتخابات شده‌اند.

شورای وحدت ائتلاف نیروهای انقلابی از آغاز تا کنون سیر تکاملی داشته‌اند

شورای وحدت ائتلاف نیروهای انقلابی از آغاز تا کنون سیر تکاملی داشته‌اند

نامزد احتمالی لیست شورای وحدت ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی خراسان رضوی گفت: شورای وحدت ائتلاف نیروهای انقلابی خراسان رضوی از مجلس گذشته تا انتخابات حال حاضر سیر تکاملی داشته‌اند.

حرکت شورای وحدت ائتلاف بعد از انتخابات باید ادامه داشته باشد

حرکت شورای وحدت ائتلاف بعد از انتخابات باید ادامه داشته باشد

نامزد احتمالی لیست شورای وحدت ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی خراسان رضوی گفت: حرکت شورای وحدت ائتلاف بعد از انتخابات هم ادامه پیدا کنند و از کسانی که به واسطه این شورا رای آورده اند مطالبه کنند.

شورا وحدت انقلاب  برخلاف سایر گروهای سیاسی به دنبال لیست مقول و متخصص است

شورا وحدت انقلاب برخلاف سایر گروهای سیاسی به دنبال لیست مقول و متخصص است

یک نامزد احتمالی لیست شورای وحدت ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی خراسان رضوی گفت: شورا وحدت ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی برخلاف سایر گروهای سیاسی به دنبال یک لیست مقول و متخصص است.

باید برای کاهش بار ترافیکی حاشیه شهر مشهد برنامه ریزی کرد

باید برای کاهش بار ترافیکی حاشیه شهر مشهد برنامه ریزی کرد

نامزد احتمالی لیست شورای وحدت ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی خراسان رضوی گفت: با توجه به اینکه مردم حاشیه شهر مشهد جز قشر کم درآمد جامعه هستند باید برای کاهش بار ترافیکی حاشیه شهر مشهد برنامه ریزی کرد.

گالری فیلم